AOF MIDT

Tilmelding til FVU- og OBU-screening og -kurser
Tilmelding til FVU- og OBU-screening og -kurser Kundelogin
Velkommen til AOF MIDTs side for elektronisk tilmelding til FVU-screening, OBU-test og kurser i fagene i hele Region Midtjylland.

Vælg nedenfor hvad du vil tilmelde dig, hvorefter du skal vælge afdeling og tid. Hvis du mangler tidspunkter til screening eller afdækning, er du velkommen til at ringe til os på 87 22 42 24.

Den tilmeldte vil modtage en kvittering samt påmindelse via e-mail og SMS.

Vælg service

Trin 1

Test/screening til FVU Dansk, FVU Matematik og ordblindeundervisning (OBU)

Vis

Sammen med en underviser finder du ud af, om dansk, matematik eller ordblindeundervisning er noget for dig, og om du kan gå om dagen eller om aftenen. Vi tager udgangspunkt i det, du gerne vil være bedre til. Du kan selv få indflydelse på, hvilke emner du vil arbejde med. Det kan for eksempel være emner, du støder på i din hverdag, i din fritid eller på dit arbejde.

Det er gratis at deltage i test/screening.

Kurser

Vis

Undervisningen er ikke som dengang, du gik i folkeskole. Vi underviser på en anden måde og gør det sjovt at lære. Hos os lærer du noget, du kan bruge i din hverdag, eller hvis du skal i gang med en uddannelse, og vi møder dig med respekt og ligeværd.

Du bliver undervist af undervisere, som er specialister i at undervise unge og voksne. De har god tid til dig. Du lærer dem rigtigt godt at kende, og de støtter dig med at finde dig til rette i undervisningen.

Du kan gå til undervisning, mens du er på dagpenge eller i arbejde.
Kurset er gratis, hvis du er i målgruppen, og det finder vi ud af ved at teste/screene dig først.

Test/screening til FVU Digital, FVU Engelsk og FVU Start

Vis

Vi underviser unge og voksne
- der har brug for at blive bedre til at benytte IT i hverdagen (FVU Digital).
- der har behov for at blive bedre til engelsk (FVU Engelsk).
- med dansk som andetsprog, der har behov for at kunne kommunikere mere sikkert på dansk (FVU Start).

Sammen med en underviser finder du ud af, om du er i målgruppen for et af disse fag.

Det er gratis at deltage i test/screening.

Screening til fagene Dansk og/eller Matematik (FVU)

 

OBU-test (Ordblindeundervisning)

 

FVU Dansk

 

Vi arbejder med den slags dansk, der bliver brugt i dagligdagen. Det kan for eksempel være breve fra kommunen eller fagforeningen og tekster på borger.dk. Vi skriver breve, huskesedler og indkøbssedler, og du lærer den grammatik, som du har brug for i det daglige.
Vi bruger computer i en del af undervisningen, når vi skriver, læser tekster og e-mails og søger på nettet.

Undervisningen i dansk er opdelt i fire trin, og sammen finder vi det trin, som passer til dig. Du har mulighed for at afslutte din undervisning med en prøve efter det sidste trin, der svarer til 9. klasses afgangsprøve. Det giver dig adgang til videre uddannelse.

FVU Matematik

 

Vi arbejder med matematik fra hverdagen. Noget af det, du kan lære, er procentregning, valutaberegning og beregning af areal og rumfang. Du lærer også at regne med brøker og at aflæse grafer og diagrammer.
Vi bruger computer i en del af undervisningen til at løse regnestykker og matematiske opgaver.

Måske skal du begynde på en uddannelse, og derfor har du brug for at lære en bestemt form for matematik. Det hjælper vi dig også med.

Undervisningen i matematik er opdelt i to trin, og sammen finder vi det trin, som passer til dig. Du har mulighed for at afslutte din undervisning med en prøve efter det sidste trin, der svarer til 9. klasses afgangsprøve. Det giver dig adgang til videre uddannelse.

FVU Start

 

Vi underviser unge og voksne med dansk som andetsprog, der har behov for at kunne kommunikere mere sikkert på dansk. Det er gratis. Sammen med en lærer finder du ud af, om forberedende voksenundervisning start er noget for dig, og om du kan gå om dagen eller om aftenen.

I undervisningen arbejder vi med almindeligt dansk. Vi øver os i at føre en almindelig samtale. For eksempel kan du lære at præsentere dig selv og din familie eller fortælle om din bopæl, dine fritidsinteresser eller dit arbejde.
Undervisningen handler også om mimik og kropssprog, og du får kendskab til det danske samfund, arbejdsmarkedet, traditionerne og kulturen.

En del af undervisningen handler også om IT, så du får nemmere ved at bruge en computer og færdes på nettet.

Du får også undervisning i den slags dansk, der bliver talt på virksomhederne, og vi ser på, hvordan vi forstår enkle mundtlige og skriftlige beskeder. Vi kigger også på instruktioner og prøver at udfylde skemaer.

Undervisningen i forberedende voksenundervisning start er ikke delt op i trin. Når du har gennemført FVU Start, har du mulighed for at fortsætte din danskundervisning på FVU Dansk trin 1.

Ordblindeundervisning (OBU)

 

Her er alle kursister ordblinde, og undervisningen foregår i et trygt miljø på små hold med højst seks personer.

Du bliver undervist af undervisere, som er specialister i at undervise ordblinde voksne. Underviserne støtter dig og har stor forståelse for, hvordan det er at være ordblind. Du er selv med til at bestemme, hvilke emner du vil arbejde med.

Du bliver først og fremmest undervist i dansk, men du lærer samtidig meget om IT.
Du kan bruge pc, iPad og mobiltelefon i undervisningen, og du lærer at bruge programmer og apps, som kan skrive det, du siger og læse op for dig. Det vil gøre din hverdag meget nemmere, og du vil pludselig kunne læse og skrive tekster, som du før havde svært ved.

Screening til FVU Digital (IT)

 

Denne screening kræver særlig vejledning, så vi ringer dig op og aftaler tidspunkt for screening.

Screening til FVU Engelsk

 

Denne screening kræver særlig vejledning, så vi ringer dig op og aftaler tidspunkt for screening.

Screening til FVU Start

 

Denne screening kræver særlig vejledning, så vi ringer dig op og aftaler tidspunkt for screening.

Vælg afdeling

Trin

Vælg tidspunkt

Trin

Indtast kontaktoplysninger

Trin

Bekræft aftale

Trin

Online booking system leveret af